กรมส่งเสริมการเกษตรติวเข้มเจ้าหน้าที่สานต่องานประกันภัย

บันทึกความร่วมมือส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยช์ด้านการประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=264

จากการที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมการสัมมนา ส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยช์ด้านการประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ขึ้น ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ในปัจจุบันกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบภัยธรรมชาติ รัฐช่วยเหลือเฉพาะค่าเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตบางส่วนในวงเงิน 606 บาทต่อไร่ เกษตรกรอาจจะไม่เพียงพอในการไปลงทุนการผลิตใหม่ แต่ตามโครงการที่รัฐบาลได้อนุมัติในการประกันภัยพืชผล หากเกษตรกรมีการซื้อประกันภัยไร่ละ 120 บาท โดยรัฐสมทบค่าเบี้ยประกันให้ 60 บาท เกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมเพิ่มขึ้นไร่ละ 1,400 บาท รวมกับที่รัฐช่วยเหลืออยู่เดิม 606 บาทต่อไร่ เป็น 2,006 บาทต่อไร่ ซึ่งจะเพียงพอในการไปลงทุนการผลิตในครั้งต่อไปได้

ในส่วนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรนั้น คปภ. จังหวัดประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป

ที่มา : เดลินิวส์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.