คปภ.คลายกฎอุ้มบริษัทประกันภัยสำลักน้ำ

ผ่อนปรนเรื่องสภาพคล่องบริษัทประกันภัย เรื่องทรัพย์สินหนุนหลังจาก 100% ให้ลดลงเหลือ 60% เป็นเวลา 6 เดือน

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=401

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ได้เสนอคณะกรรมการ คปภ.(บอร์ดคปภ.) พิจารณาเพิ่มความยืดหยุ่นด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ อาทิ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) เพื่อช่วยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยเสนอมาแล้ว หัวข้อหลักๆ ได้แก่ ให้แยกรายงานความเสียหาย (ค่าสินไหมทดแทน) เกี่ยวกับอุทกภัยน้าท่วมออกเป็นรายการพิเศษ ไม่รวมกับความเสียหายในช่วงปกติ เพื่อแสดงความแตกต่างผลประกอบการของบริษัทประกันภัย ในช่วงปกติและที่มีเหตุการณ์น้ำท่วม

นอกจากนี้ ยังมีการผ่อนปรนเรื่องสภาพคล่อง เรื่องทรัพย์สินหนุนหลัง ซึ่งตามกฎของคปภ. กำหนดให้บริษัทประกันภัยจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังรองรับหนี้สิน และภาระผูกพันทั้งหมด (รวมค่าสินไหมทดแทน) เต็มจำนวนหรือ 100% ให้ลดลง เหลือแค่ 60% โดยจะยืดหยุ่นให้เป็นเวลา 6 เดือน

ย้ำกองทุนขั้นต่ำ 125% ประชาชนได้ประโยชน์ บริการต่อเนื่องในส่วนของการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ (CAR Ratio) ตามเกณฑ์การดำรง เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) ซึ่งคปภ. กำหนดให้บริษัทต้องดำรงเงินกองทุนไม่ต่ำกว่า 125% นั้น ยังคงใช้เกณฑ์นี้ต่อไป เพราะเป็นเกณฑ์สากล ทางต่างประเทศอย่างบริษัทรับประกันภัยต่อ (รีอินชัวเรอส์) อาทิ บริษัท สวิส รี บริษัท มิวนิค รี ที่เดินทางเข้าพบตน กังวลเรื่องมาตรฐานการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยในประเทศไทย สอบถามเรื่องการดำรงเงินกองทุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตนให้ความมั่นใจกับต่างประเทศว่า ความเพียงพอของเงินกองทุนในธุรกิจประกันภัยเป็นตามมาตรฐานสากล

การที่คปภ.ยืดหยุ่นกฎเกณฑ์ทางการเงินให้ จะส่งผลดีไปถึงประชาชนและผู้เอาประกันภัย ในแง่ของความต่อเนื่องในการให้บริการในภาวะวิกฤติเช่นนี้ ประชาชนต้องการให้บริการต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ใดที่คปภ. จะช่วยแบ่งเบาภาระให้บริษัทประกันภัยฟื้นฟูโดยเร็ว จะทำการช่วยเหลือบริษัทประกันภัยจะไปถึงประชาชน

หั่นกองทุนประกันภัยต่อสภาพคล่อง ยืดเวลาจ่ายเบี้ยเป็น 60 วัน ด้านผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคปภ.ยังยกเว้นความเสี่ยงในเรื่องของการประกันภัยต่อ ที่บริษัทประกันภัยต้องมีเงินกองทุนมารองรับ (Risk Charge) ตามเกณฑ์ RBC ผ่อนผันให้ไม่ต้องดำรงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง ในส่วนของบริษัทรับประกันภัยต่อ เช่น เดิมกำหนดเรตติ้งบริษัทประกันภัยต่อ แต่ละระดับต้องมีเงินกองทุนมารองรับเท่าไหร่ สมมติ A ต้องมีเงินกองทุนมารองรับ 2% ของใหม่ไม่ต้องมี โดยจะผ่อนปรนให้ถึงเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าน่าจะจ่ายเคลมน้ำท่วมหมดแล้ว

ส่วนสภาพคล่องซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่คปภ. ใช้กำกับฐานะการเงินบริษัทประกันภัย และอยู่ในระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ยังคงใช้เกณฑ์ เดิมบริษัทประกันวินาศภัยต้องมีสภาพคล่อง 100% อยู่เพียงแต่ยืดหยุ่น หากสภาพคล่องต่ำกว่า 100% เนื่องจากค่าเสียหายน้ำท่วมจะไม่เข้าไปแทรกแซง หรือให้บริษัททำแผนแก้ไขเหมือนการกำกับในช่วงปกติ

“ปกติการวัดสภาพคล่อง จะจัดจากสภาพก่อนทำประกันภัยต่อ ถ้ามีเคลมต้องวัดเคลมโดยตรงเท่าไหร่ ต้องมีสภาพคล่องเท่านั้น เช่น บริษัทประกันภัย ก เสียหายจากน้ำท่วม 20,000 ล้านบาท สมมติมีประกันภัยต่ออยู่ 15,000 ล้านบาท เท่ากับรับเอง 500 ล้านบาท เราจะวัดสภาพคล่องจาก 20,000 ล้านบาท แต่น้ำท่วมครั้งนี้เราเข้าใจบริษัทบาดเจ็บรุนแรงมาก หากสภาพคล่องต่ำกว่า 100% เราจะไม่ลงโทษเขา”

ในเรื่องของการประเมินเบี้ยประกันภัยค้างรับ คปภ. ยังใช้เกณฑ์เดิม ต้องเป็นเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่เกิน 60 วันเท่านั้น ถึงจะประเมินเป็นสินทรัพย์หรือเงินกองทุนให้ แต่จะอะลุ้มอล่วยให้กับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ จากเดิมใช้เกณฑ์ต้องชำระเบี้ยประกันภัยทันที กรมธรรม์ถึงจะคุ้มครอง (Cash Before Cover : CBC) ขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยเป็น 60 วัน ระหว่างนั้นลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามปกติ ขณะที่ลูกค้าที่ทำประกันภัยประเภทอื่น ซึ่งเดิมกำหนดมีระยะเวลาจ่ายเบี้ยภายใน 60 วันหลังวันทำประกันภัย ขยายเพิ่มอีก 30 วันรวมเป็น90 วัน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้ง 2 ส่วน เฉพาะกรมธรรม์ที่ครบอายุไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.