คลังจ่อตั้งกองทุนประกันภัยข้าวไทย

แนวความคิดที่จะจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร อยู่ภายใต้การกับดูแลของ คปภ. โดยกองทุนดังกล่าวจะทำให้มีความคลอบคลุม กว้างขวาง รวดเร็ว

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ คปภ.ดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะการประกันภัยข้าว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ปัญหาอุทกภัยได้รับการชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตร

ทั้งนี้ แนวคิดการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการประกันภัยพืชผล ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับผิดชอบโครงการอยู่ โดยปัจจุบันเกษตรกรที่เข้าโครงการประกันภัยพืชผล จะได้รับเงินชดเชยความเสียหายแบ่งความคุ้มครองเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 60 วันแรกตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจะได้รับสินไหมทดแทนอัตราไร่ละ 606 บาท และช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 61 เป็นต้นไป จะได้รับสินไหมทดแทนไร่ละ 1,400 บาท อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังต้องการจะดำเนินการให้ครอบคลุม กว้างขวาง และรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าโครงการประกันภัยพืชผลที่มีอยู่เดิม

“เรามีแนวความคิดที่จะจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องของการปลูกข้าว และอยู่ภายใต้การกับดูแลของ คปภ. ถึงแม้ว่า ธ.ก.ส.จะรับผิดชอบโครงการประกันภัยพืชผลอยู่แล้ว แต่เห็นว่าปัจจุบันเกษตรกรจะได้รับการชดเชยหากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมเพียงแค่ 606 บาทต่อไร่เท่านั้น โดยเบื้องต้นกองทุนดังกล่าวจะทำให้มีความคลอบคลุม กว้างขวาง รวดเร็ว และให้ดีกว่าของเดิมที่มีอยู่ ขณะนี้ได้มอบหมายให้ คปภ.เร่งศึกษาในรายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงงบประมาณที่จะนำมาตั้งเป็นกองทุนด้วย”

กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ คปภ.เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งชดเชยความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลด รวมถึงเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.54 พบว่า ยอดผู้เสียชีวิตจำนวน 237 ราย ได้มีการทำประกันภัยชีวิตจำนวน 19 ราย มูลค่า 3.77 ล้านบาท ส่วนความเสียหายรถยนต์จำนวน 639 คัน โดย 90% ของรถยนต์ที่เสียหาย บริษัทประกันภัยได้นำเข้าซ่อมแซมที่อู่แล้ว

สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน พบว่ามีจำนวน 1,600 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 268.05 ล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายประเภทบ้านอยู่อาศัย 90.63 ล้านบาท ประเภทอัคคีภัย 107.53 ล้านบาท และประเภทความเสียหายทุกชนิด 69.89 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยได้เข้าไปสำรวจและเจรจาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยแล้ว

“อยากให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยจากปัจจุบันที่มีไม่ถึง 23% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นที่มีการทำประกันภัยซึ่งถือว่าน้อยมาก ดังนั้นเราจึงพยายามจะผลักดันเรื่องของการประกันภัยต่อไปให้กว้างขวาง และขยายวงให้มากขึ้น”

ที่มา : อาร์วายทีไนน์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.