ทิพยประกันภัยเร่งสำรวจความเสียหายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมคาดเบื้องต้น 300 ลบ.

บริษัทฯ จะเร่งจ่ายค่าสินไหมให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เอาประกันภัยสามารถฟื้นฟูฯ กิจการ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

ทิพยประกันภัยโชว์ผลงานงวด 9 เดือน เบี้ยประกันภัยรับรวมทะลุ 8 พันล้าน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 35% ผู้บริหารมั่นใจทั้งปีโตตามเป้าที่ตั้งไว้ขยายตัว 40% หรือ 1.4 หมื่นล้านบาท พร้อมประกาศเดินหน้าสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม หวังชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยได้โดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อเป็นส่วนช่วยให้คนไทยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ระบุเบื้องต้นเสียหายแค่ 300 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ว่า บริษัทฯยังมีผลการดำเนินงานที่ขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,463.49 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,796.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 666.61 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว 37.10%

โดยเบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย ประกันอัคคีภัย 229.09 ล้านบาท ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 58.67 ล้านบาท ประกันภัยรถยนต์ 812.63 ล้านบาท ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 767.36 ล้านบาท และประกันภัยเบ็ดเตล็ด 595.74 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานสะสมรวม 9 เดือน (1 ม.ค.-30 ก.ย.) นั้น เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 8,038.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 2,127.42 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.99% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 5,911.41 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นการรับประกันอัคคีภัย 794.75 ล้านบาท ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 165.15 ล้านบาท ประกันภัยรถยนต์ 1,962.56 ล้านบาท ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2,437.98 ล้านบาท และประกันภัยเบ็ดเตล็ด 2,678.38 ล้านบาท

กล่าวเพิ่มเติมว่าเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในปี 2554 นี้ บริษัทได้ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยไว้ที่ 14,000 ล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 40% ตามแผนงานด้านการขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ส่วนผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ บริษัทฯ ได้ประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้ประมาณ 6,000 พันล้านบาท แบ่งเป็นการรับประกันภัยโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมทั้ง 7 แห่ง จำนวน 4,000 พันล้านบาท และประกันภัยรถยนต์และอื่นๆ อีกประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯต้องรับผิดชอบความเสียหายเพียง 300 ล้านบาท ส่วนที่เหลือได้ส่งประกันต่อไปยังบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ

“เบื้องต้นความเสียหายที่ทิพยประกันภัยต้องรับผิดชอบอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท จากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 6,000 ล้านบาท เพราะที่เหลือได้ส่งประกันภัยต่อไปยังบริษัทต่างประเทศ ซึ่งความเสียที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากฐานะการเงินของบริษัทฯยังมีความมั่งคงและแข็งแกร่ง ซึ่งจะสามารถรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้”

สำหรับมาตรการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั้น บริษัทฯ มีความเป็นห่วงลูกค้าที่มีกรมธรรม์กับบริษัทฯ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมฯ ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงลูกค้ารายย่อยที่ทำประกันภัยทุกประเภท ดังนั้นหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะดำเนินการสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนสามารถดำเนินการได้ทันทีรวดเร็วและเป็นธรรม

“บริษัทฯ จะเร่งจ่ายค่าสินไหมให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เอาประกันภัยสามารถนำเงินไปฟื้นฟูฯ กิจการและดำเนินธุรกิจต่อได้ในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคแรงงาน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงผู้เอาประกันประเภทอื่นทั้งที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ ที่จะนำไปปรับปรุงซ่อมแซม ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเช่นเดิม”

“ซึ่งในส่วนของลูกค้าที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1 และได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมถึงเรือนไมล์ สามารถเคลมได้เต็มทุนประกัน ไม่ต้องรอน้ำลด เพียงแค่ถ่ายรูปแล้วส่งมาที่บริษัทฯ พร้อมจ่ายทันที นอกจากนี้เรายังมีบริการรถยกฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปด้วย ส่วนลูกค้าที่ทำประกันภัยที่อยู่อาศัย ทางบริษัทฯได้ประสานงานจ่ายสินไหมบางส่วนให้กับลูกค้าได้ทันที ไม่ต้องรอน้ำลด เมื่อน้ำลดแล้วบริษัทฯจะส่งทีมงานเข้าไปเพื่อสำรวจค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกครั้ง”

สำหรับประชาชนที่ประสบภัยทางบริษัทฯก็ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกทางที่สามารถทำได้ ทั้งการบริจาคเงินผ่านกระทรวงการคลังและครอบครัวข่าว 3 รวม 1,200,000 บาท ส่งพนักงานจิตอาสาพร้อมหน่วยหนุมานจิตอาสาบรรเทาภัยเพื่อประชาชน ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ มอบเรือ ถุงยังชีพ เสื้อชูชีพ น้ำดื่ม ยาแก้น้ำกัดเท้า และช่วยเก็บขยะในชุมชน พร้อมนำ ผง EM ไปบำบัดน้ำเสียอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นว่าหลังจากน้ำลดแล้วลูกค้าอาจจะต้องลำบากในการเดินทาง เนื่องจากต้องนำรถเข้าซ่อม เร็วๆ นี้จึงได้เตรียมเปิดตัวโครงการ “ทิพยจัดให้…รถใช้ระหว่างซ่อม” สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ส่วนบุคคล ไม่ใช่รถรับจ้าง หรือให้เช่า เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เอาประกันภัย มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.