ยธ.ปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือเหตุการเมือง ผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องภายใน 2 ปี

หมดระยะเวลาการยื่นคำขอรับค่าตอบแทน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ผู้ประกอบการหรือประชาชนได้ทำประกันภัยไว้ สามารถฟ้องร้องศาลภายในระยะเวลา 2 ปี

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองปี 2553 ว่า ขณะนี้ได้พ้นระยะเวลาการยื่นคำขอรับค่าตอบแทน ซึ่งถือเป็นมาตรการเยียวยาเบื้องต้นจากรัฐแล้ว เนื่องจากตามมาตรา 22 ของพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯซึ่ง ระบุให้ผู้เสียหายหรือทายาทต้องยื่นขอใช้สิทธิภายใน 1 ปี หลังเกิดเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบยังสามารถใช้สิทธิขอรับความช่วยเหลือในด้านอื่นจากกรมคุ้มครองสิทธิฯได้ต่อไป เช่น ความช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิด คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ทนาย

สำหรับสถานประกอบการ อาคาร ศูนย์การค้าและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้ทำประกันภัยไว้ ยังสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯจะประสานระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกันภัย โดยในกรณีที่การไกล่เกลี่ยไม่สามารถหาข้อยุติได้ ผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ว่าจะนำเรื่องเข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือจะฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบทางการเมืองยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯทั้งสิ้น 243 ราย คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 221 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ผ่านการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน 172 ราย ไม่ผ่านการพิจารณา 49 ราย คิดเป็นยอดเงินช่วยเหลือรวมกว่า 8,800,000 บาท ส่วนที่เหลือค้างการพิจารณา 22 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่เอกสารไม่สมบูรณ์ 16 ราย และกำลังจะนำเสนอเข้าที่ประชุมอนุกรรมการ 6 ราย สำหรับ

ในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมบริเวณพื้นที่เขตราชประสงค์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ด และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตกรุงเทพฯ ช่วงเดือนเม.ย. – พ.ค. 2553 มีผู้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 47 ราย ไกล่เกลี่ยไปแล้ว 29 ราย โดยผลการเจรจาไกล่เกลี่ยผู้เอาประกันภัยที่ทรัพย์สินเสียหายได้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัทประกันภัยจำนวน 21 ราย เป็นเงิน 2,992,946 บาท ทั้งนี้กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ยังได้พยายามหาแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันรายที่ไม่สามารถเจรจาตกลงกับบริษัทประกันภัยได้ด้วยการช่วยเหลือในการดำเนินการด้านอนุญาโตตุลาการ หรือการฟ้องคดีต่อศาลคุ้มครองผู้บริโภค

ที่มา : nationchannel.com


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.