“ฟิลลิป” อัดฉีด “ฟินันซ่า” อีกยก ลุ้น “คลัง” เลิกควบคุม หวังรับ ประกันภัย

เงินกองทุนฯ ยังติดลบ ต้องเพิ่มทุนใหม่เข้ามาให้ครบ ไม่เช่นนั้นไม่สามารถยกเลิกคำสั่งควบคุมกิจการ ให้ฟินันซ่าฯ กลับมาประกอบธุรกิจ ประกันภัย เหมือนเดิมได้

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

เป็นที่ชัดเจนกลุ่มทุนใหม่ที่เข้ามาซื้อฟินันซ่าประกันชีวิต คือ “บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟิลลิป” โบรกเกอร์ค้าหุ้นยักษ์ใหญ่ในกลุ่ม “ท็อปไฟว์” ของสิงคโปร์ ที่มีธุรกิจครอบคลุม 16 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (บล.) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม (บลจ.)

ยกแรก 1,500 ล้าน ไม่พอต้องเติมอีก / เร่งกองทุนบวกก่อนขอปลดล็อก

ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทุนใหม่ได้ใส่เงินเข้ามากว่า 1,500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 97% โดยได้ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจ และเรียกชำระเงินเพิ่มทุนทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งแม้จะเพิ่มทุนเข้ามาแล้ว แต่เงินกองทุนยังไม่ครบถ้วนตามกฎหมายยังขาดอยู่อีกไม่มาก เป็นหน้าที่ของกรรมการควบคุมฟินันซ่าที่จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติพิเศษเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่อีกรอบ

“วันนี้ทุนใหม่เติมเงินเข้ามาตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นเคยมีมติพิเศษให้เพิ่มทุน 1,500 ล้านบาทก่อนหน้านี้ แต่เมื่อเงินกองทุนยังติดลบอยู่ต้องเพิ่มทุนใหม่เข้ามาให้ครบ เพราะไม่เช่นนั้นทางบอร์ดควบคุมจะไม่สามารถนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยกเลิกคำสั่งควบคุมกิจการ เพื่อให้ฟินันซ่าฯ กลับมาประกอบธุรกิจ ประกันภัย เหมือนเดิมได้ ซึ่งตอนนี้ทางบอร์ดควบคุมออกประกาศในหนังสือพิมพ์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อออกมติพิเศษเพิ่มทุนและเรียกชำระค่าหุ้น โดยต้องเรียกประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันนับจากวันออกประกาศ”

อย่างไรก็ดีข่าวกล่าวว่า แม้รัฐมนตรีจะปลดล็อกคำสั่งควบคุมแต่ฟินันซ่ายังไม่สามารถเปิดธุรกิจ ประกันภัย ได้อยู่ดี เพราะยังติดพ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตทุกแห่งต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หากบริษัทใดไม่สามารถทำได้ตามกำหนด ไม่สามารถขยายธุรกิจได้ ซึ่งขณะนี้พ้นกำหนดเวลามาแล้ว เท่ากับฟินันซ่าฯ ต้องแปรสภาพเป็นมหาชนก่อนถึงจะเปิดธุรกิจได้ ซึ่งขั้นตอนการแปรสภาพต้องเป็นหน้าที่ของผู้ถือหุ้นใหม่

“กระบวนการเพิ่มทุนใหม่อยู่ภายใต้การจัดการของบอร์ดควบคุม แต่การแปรเป็นมหาชนอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นใหม่ ดังนั้นเขาต้องรีบใส่เงินเพิ่มเข้ามาเพื่อให้กองทุนเป็นบวก รัฐมนตรีจะได้ปลดล็อกเพื่อให้เขาไปแปรเป็นมหาชนต่อไป เขาเอาเงินเข้ามาแล้ว ใครก็อยากจะทำธุรกิจเร็วๆ ตอนนี้ทุนใหม่เขาเดินสายพบตัวแทน ประกันภัย ทั่วประเทศมาระยะแล้ว”

ข่าวกล่าวว่า แม้บล.ฟิลลิปจะมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าหลักทรัพย์ แต่ไม่เคยทำธุรกิจ ประกันภัย ซึ่งหลังจากกระบวนการต่างๆ แล้วเสร็จ ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟิลลิป ไลฟ์

ด้านเลขาธิการคปภ. กล่าวว่า หลังจากทุนใหม่เอาเงินเข้ามาแล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของบอร์ดควบคุมเสนอต่อรัฐมนตรียกเลิกคำสั่งควบคุม ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการอยู่ ซึ่งกรณีฟินันซ่าฯ ที่สามารถหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ได้เป็นเป้าหมายของคปภ.อยู่แล้ว เป็นภาพสะท้อนที่ดีต่ออุตสาหกรรม ประกันภัย ผู้ลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจต่อแนวโน้มธุรกิจ ประกันภัย ไทย การที่ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในบริษัท ประกันภัย ไทย ทำให้บริษัทนั้นๆ มีมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย

มั่นใจทุนใหม่เคลียร์จบ / คาดเปิดรับ ประกันภัย ได้ต.ค.นี้

ด้านกรรมการควบคุมและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด ให้ความเห็นว่า หลังจากที่กลุ่มทุนใหม่เติมเงินเข้ามา ก็ต้องมาดูว่าเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอก็จะเสนอให้คณะกรรมการควบคุมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอปลดล็อก แต่หากไม่พอก็จะต้องมีกระบวนการอื่นเพิ่มเติม

“เราต้องขอดูงบทดลองของบริษัทในสิ้นเดือนนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไร เมื่อคำนวณค่า CAR Ratio ตามเกณฑ์ที่ คปภ.กำหนดแล้วผลออกมาเป็นอย่างไร ถ้า CAR Ratio เป็นไปตามที่กำหนดก็สามารถยื่นเสนอให้บอร์ดควบคุมทำเรื่องขอปลดล็อกได้ ซึ่งเงื่อนเวลาไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าจะเป็นเมื่อใด และหลังจากปลดล็อกแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดรับ ประกันภัย ได้ ต้องแปลงสภาพบริษัทเป็นบมจ. ก่อน ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์”

อย่างไรก็ดี ขั้นตอนการแปรสภาพเป็น บมจ.เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือคัดเลือกจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการ

“เรื่องของเงินทุน กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เขาพร้อมที่จะเติมเข้ามา ซึ่งกระบวนการนับจากนี้ถือว่าไม่น่าหนักใจ โดยเราพยายามจะให้แล้วเสร็จกลางเดือนกันยายนนี้ หรือไม่ก็ให้จบในเดือนตุลาคม เพื่อให้เปิดรับ ประกันภัย ได้”

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.