คปภ. จับมือเครือข่ายประกันภัยรถยนต์ซ่อมรถน้ำท่วม

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยการจัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ ให้คำแนะนำ ประสานข้อมูล และบริการตรวจสภาพรถยนต์

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

สำนักงาน คปภ.จับมือเครือข่ายประกันภัยรถยนต์ ดำเนินการเชิงรุกเยียวยาประชาชนด้านการประกันภัย ผ่านโครงการ “ประกันภัยรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รถเสียหายจากน้ำท่วม เข้ารับบริการตรวจรถฟรี 20 รายการ พร้อมกำหนดมาตรฐานราคาค่าซ่อมรถตามระดับน้ำท่วม ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ.มีนโยบายให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สำนักงาน คปภ. จึงร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยและหน่วยงานเครือข่าย ดำเนินการบูรณาการกิจกรรมโครงการ “ประกันภัยรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการจัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ ให้คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประสานข้อมูลด้านรถยกรถลาก และให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี 20 รายการ อาทิ ตรวจสภาพสายพานหน้าเครื่อง วัดรอบเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง หลอดไฟเบรก หลอดไฟหน้า ไฟท้าย เป็นต้น โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์หากตรวจพบ หัวเทียน หลอดไฟ และน้ำมันเครื่อง ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จะดำเนินการการเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีจำกัดจำนวน

นอกจากนี้ รถยนต์ที่ได้รับความเสียหายทั่วประเทศมีจำนวนหลายหมื่นคัน และคาดว่าภายหลังน้ำลด อาจส่งผลให้อู่ซ่อมรถมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ “บูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม” ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย และสมาชิกอู่กลางการประกันภัย เพื่อร่วมกันบูรณาการฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยจัดทำแบบตรวจสอบและประเมินราคารถยนต์ที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่ร่วมค่าอะไหล่) โดยในแบบประเมินจะมีการกำหนดระยะเวลาในการซ่อม ระดับความเสียหาย 4 ระดับ คือ ระดับน้ำท่วมถึงส่วนบนพรมและพื้นรถ ระดับน้ำท่วมถึงส่วนเบาะนั่ง ระดับน้ำท่วมถึงส่วนบนถึงแผงหน้าปัดและคอนโซล และระดับน้ำท่วมถึงส่วนบนหลังคา ซึ่งราคาค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการใช้บริการอู่ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสังเกตได้จากป้ายสัญลักษณ์ ที่มีคำว่า “โครงการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554” ซึ่งพร้อมให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการบูรณาการความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โครงการดังกล่าวจะมีการลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการรับแจ้งเหตุ ให้คำแนะนำในการขอยื่นรับค่าสินไหมทดแทน ประสานงานด้านรถยกรถลาก และบริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี 20 รายการ อาทิ ตรวจสภาพสายพานหน้าเครื่อง วัดรอบเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง หลอดไฟเบรก หลอดไฟหน้า ไฟท้าย เป็นต้น รวมถึงการตรวจสอบและประเมินราคารถยนต์ที่ประสบภัยน้ำท่วม หากประชาชนพอใจกับราคาที่ประเมินไว้ ก็สามารถนำรถเข้ารับบริการกับอู่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยราคาประเมินดังกล่าวกำหนดเป็นราคากลางค่าซ่อมรถที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า อู่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอู่ที่มีมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและบริการ ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถ ขอรับบริการได้ตามเวลา และสถานที่ ดังนี้

1. งาน “ประกันภัยรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2554
2. งาน “ประกันภัยรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ณ เทศบาลอำเภอบางบัวทอง จ. นนทบุรี วันที่ 14 ธันวาคม 2554
3. งาน “งานมหกรรม…ซ่อมได้” ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2554
4. งาน Metalex “โครงการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลังวิกฤตน้ำท่วม” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2554

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.