ทิพยประกันภัย โดดฮุบประกันภัยรถขสมก.ไม่หวั่นเจ๊ง

ทำตลาด “พับบลิค เซอร์วิส” อยู่บนหลักการ “ทำเท่าทุน” รณรงค์ลดอุบัติเหตุ สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=companies&interface=detail&id=433

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ค่ายประกันวินาศภัยขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศ วางแผนการทำธุรกิจของบริษัทภายใต้เทอมการทำงาน 4 ปีนับแต่เริ่มเข้ามากุมบังเหียนอย่างเป็นทาง การเมื่อมกราคมปีก่อน แบ่งการทำธุรกิจออกเป็น 2 ตลาดคือ กลุ่มคนที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงประกันภัย (Public Service) เป็นการทำประกันภัยเพื่อสาธารณะไม่หวังผลกำไรและตลาดที่หวังผลกำไร (Commercial Service)

ในการทำตลาด “พับบลิค เซอร์วิส” อยู่บนหลักการ 3 ท คือ “ทำเท่าทุน” ดั่งเช่นการเข้าไปรับประกันภัยรถยนต์โดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 3,166 คัน เบี้ยประกันภัยรวมประมาณ 62 ล้านบาท เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น3 บวกประกันพ.ร.บ. ที่เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทเริ่มเข้าไปรับประกันภัยหลังจากหยุดรับประกันภัยไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากขสมก.ติดต่อมา เพราะบริษัทประกันภัยที่เคยรับประกันภัยอยู่ขึ้นเบี้ยประกันถึง 30% ด้วยเหตุผลที่ผ่านมาขาดทุน

สำหรับการรับประกันภัยรถขสมก.คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินบุคคลภายนอกทั้งผู้โดยสารและคนเดินถนน กรณีเสียชีวิตวงเงินคุ้มครอง 750,000 บาทต่อคน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1 ล้านบาทต่อคนต่อครั้ง รวมความเสียหายทั้งหมดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

“ที่ผ่านมารถเมล์ขสมก.มีสถิติค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) สูง อย่างปีที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุที่ ขสมก. เป็นฝ่ายผิดถึง 3,600 ครั้ง คิดเป็น Loss Ratio ประมาณ 80% ก็เป็นตัวเลขที่สูง แต่เรามองว่าถ้ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีสามารถคุมต้นทุนตรงนี้ได้ อย่างตอนที่ผมอยู่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ปีแรกๆ ก็ขาดทุน พอมาปีหลังๆ ก็อยู่ได้ ผมเชื่อว่าเราสามารถจัดการได้”

เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากรถของขสมก. เป็นฝ่ายผิด กอปรกับปีนี้เป็นปีแห่งความปลอดภัย บริษัทจึงได้ร่วมมือกับขสมก.จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีแห่งความปลอดภัย 2555 หัวข้อ “ภัยอุบัติเหตุจากรถเมล์และผลที่จะเกิดตามมาสามารถป้องกันได้ใช่หรือไม่” เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรโดยเฉพาะคนขับรถ เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสาเหตุหลักมาจากคน ถ้ามีความระมัดระวัง มีวินัยในการขับขี่จะป้องกันอุบัติเหตุหรือลดความรุนแรงลงได้ ต้องทำให้คนขับเชื่อว่าเขาเป็นคนสำคัญเป็นคนดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร เขาต้องร่วมรับผิดชอบหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ดังนั้นต้องระมัดระวังมากที่สุด

อย่างไรก็ดี เพื่อจูงใจผู้ขับขี่ให้มีวินัยในการขับรถ จะนำกระบวนการให้รางวัลคนขับรถดีมาใช้เป็นการส่งเสริม ให้คนทำความดีโดยจะจัดประกวดผู้ขับขี่ดีเด่น รวบรวมสถิติหากไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยในรอบ 6 เดือนหรือ 1 ปีให้รางวัลเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ไปดูงานระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของประเทศอื่นๆ ที่มีความปลอดภัยสูง การเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าประเทศไทย อาทิเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เป็นต้น เชื่อว่าโครงการนี้จะลดอุบัติเหตุที่รถขสมก.เป็นฝ่ายผิดลงได้ 10% ซึ่งการร่วมมือกันทำให้อุบัติเหตุลดลงได้ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้ง 3 ฝ่ายในแง่ขสมก.เบี้ยปีต่อไปจะลดลง ได้ชื่อเสียง ส่วนบริษัทจ่ายสินไหมน้อยลง พนักงานขสมก.ได้รับรางวัลขณะที่ประชาชนปลอดภัย

“สินไหมเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดของระบบประกันภัย ถ้าลดค่าสินไหมลงมาได้ 10% หรือลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลงได้ 10% คุมต้นทุนไม่ให้เกิน 20% ก็อยู่ได้ หลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมอีกหลายตัวออกมาอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้มองแค่คนอย่างเดียวเรามองไปถึงตัวรถด้วย จะออกไปเยี่ยมเยียนตามขสมก.เขตต่างๆ ดูแลสภาพรถให้ปลอดภัยมากขึ้น เราเปลี่ยนวิธีการคิดจากแบบเก่าที่ว่าการรับประกันภัยเป็นแค่การรับความเสี่ยง พอเกิดอุบัติเหตุไปจ่ายสินไหมให้เขา เปลี่ยนเป็นจะเข้าไปร่วมมือกับเขาเสริมสร้างความปลอดภัย ในอนาคตจะรณรงค์ร่วมกับผู้โดยสาร อะไรก็ตามที่เป็นนโยบายของรัฐ ต้องเข้าไปร่วมเพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ ขั้นต่ำต้องทำเท่าทุน”

เท่าที่ดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถขสมก. 5 ปีย้อนหลังดีขึ้นตลอด การเกิดอุบัติเหตุลดลงเป็นผลมาจากกระตุ้นอบรมวินัยคนขับ ซึ่งนับแต่เริ่มเข้าไปรับประกันภัย ถึงขณะนี้มีเคลมเกิดขึ้นประมาณ 400 กว่าเคลม ทั้งกรณีที่ขสมก.เป็นฝ่ายผิดและฝ่ายถูกลดลง 10% หลังจากนี้จะติดตามรายงานของขสมก.ทุกเดือน ในอนาคตจะต่อยอดไปยังพนักงานขสมก.และทรัพย์สินของพนักงาน ขสมก.ที่มีประมาณ 7,000 กว่าคน โดยมีโครงการร่วมกับขสมก. ที่จะเสนอบริการสร้างหลักประกันภัยสุขภาพให้กับพนักงาน ในส่วนที่เกินจากสวัสดิการที่ทางขสมก.จัดให้รวม ถึงทำประกันภัยทรัพย์สินของพนักงาน ขณะที่อาคารสำนักงานใหญ่ขสมก.ทำประกันภัยกับบริษัทอยู่แล้ว

ปีนี้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยประมาณ 18,000 ล้านบาท เติบโต 37% ด้านผู้อำนวยการขสมก.กล่าวว่า โครงการนี้หวังผลที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ ขสมก.ไม่ได้ทอดทิ้ง สร้างจิตสำนึกที่ดี การให้บริการมีส่วนป้องกัน ลดอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งการอบรมในวันนี้ที่มีพนักงานเข้าร่วม 2,000 คน เพื่อเขาระมัดระวังในการขับรถ ภูมิใจในเครื่องแบบขสมก. ในการให้บริการ โดยจะจัดโครงการ ลักษณะนี้ 2 เดือนครั้ง

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.