ประกันภัย รถยนต์ นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประกันภัยรถยนต์ กรุงเทพประกันภัย ลดใช้สีพ่นระบบตัวทำละลาย (Solvent Base) เริ่มนวัตกรรมสีพ่น รถยนต์ ระบบน้ำ (Water Base)

ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ได้เริ่มทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2553 ในส่วนงานของฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์พบว่า สีพ่น รถยนต์ ที่นิยมใช้กันอยู่ในขณะนั้น มีส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ กล่าวคือ อู่ซ่อม รถยนต์ เกือบทั้งหมด ใช้สีพ่นระบบตัวทำละลาย (Solvent Base) ซึ่งมีความสามารถในการระเหย และติดไฟได้ง่าย มีกลิ่น และมีความเป็นพิษ

บริษัทจึงเริ่มศึกษาหาแนวทางในการช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าเริ่มมีนวัตกรรมสีพ่น รถยนต์ ระบบน้ำ (Water Base) คือสีที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก และมีสารระเหย (Solvent) ในระดับต่ำ ทำให้ช่วยลดปริมาณสารระเหยที่จะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ป้องกันปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศ และการเกิดภาวะเรือนกระจก ทั้งยังใช้งานง่าย และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน มีการกลบตัวของสีที่ดีกว่า ทำให้ลดจำนวนเที่ยวในการพ่นสี และใช้ปริมาณสีน้อยลง สีแห้งตัวเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมสี ซึ่งหากควบคุมสภาพอากาศ และความชื้นในห้องพ่นอบสีให้เหมาะสม ลดปัญหาสียุบ สีย่น และลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ ช่วยลดปริมาณขยะสารเคมีอันตราย แต่สีพ่น รถยนต์ ระบบน้ำยังไม่เป็นที่นิยมใช้ เนื่องจากราคาแพง และอู่ต้องมีห้องพ่นสี และอุปกรณ์ที่รองรับระบบ

กรุงเทพประกันภัย จึงได้ร่วมกับบริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายสียี่ห้อ DUPONT นำสีพ่น รถยนต์ ระบบน้ำมาใช้ โดยเริ่มจากอู่ซ่อม รถยนต์ ในสัญญาของบริษัท ที่ได้มาตรฐานสูง และใช้สี DUPONT อยู่ก่อนแล้ว โดยดูปองท์จะช่วยฝึกอบรมทักษะความรู้ในการใช้สี และให้คำปรึกษาแก่อู่ที่เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่กรุงเทพประกันภัยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ในการปรับอู่ซ่อมให้รองรับการใช้สีพ่น รถยนต์ ระบบน้ำ เนื่องจากอู่ที่จะใช้ระบบดังกล่าว ต้องมีห้องพ่นสีที่ได้มาตรฐาน มีระบบควบคุมอากาศไหลเวียนอย่างเหมาะสม มีการบำรุงรักษา และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ มีอุปกรณ์สำหรับสีระบบน้ำโดยเฉพาะ มีระบบสร้างแรงดันลมที่ได้มาตรฐาน มีระบบการกำจัดของเสียที่ถูกสุขลักษณะ และเมื่ออู่ในโครงการนำระบบสีพ่นระบบน้ำมาใช้ในการพ่นสีแล้ว กรุงเทพประกันภัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยการเพิ่มค่าแรงในการซ่อม รถยนต์ ให้อีก 10% ปัจจุบัน กรุงเทพประกันภัยมีอู่ในสัญญาที่ใช้สีพ่น รถยนต์ ระบบน้ำเต็มรูปแบบแล้ว 5 อู่ และเตรียมขยายความร่วมมือกับอู่อื่นๆ ในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา : อาร์วายทีไนน์

link : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=855

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.