ประกันภัย ใบอนุญาตขับขี่

ผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยไม่มีใบขับขี่ ถือว่าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทประกันภัย ได้เฉพาะความเสียหายของรถคันที่ทำประกันภัยเท่านั้น

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=304

ใบอนุญาตขับขี่เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าของใบอนุญาตขับขี่หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าใบขับขี่นั้น เป็นผู้มีความสามารถในการขับขี่รถประเภทนั้น โดยผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกมาแล้ว การขับขี่รถโดยผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือใบขับขี่นั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

ใบขับขี่ยังมีความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยด้วย ซึ่งในอดีตก่อนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยฉบับปี พ.ศ.2542 จะใช้บังคับ เรื่องใบขับขี่เป็นเรื่องใหญ่ที่หากผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุไม่มีใบขับขี่ หรือมีใบขับขี่ไม่ตรงกับประเภทของรถคันที่ทำประกันภัย เช่น มีใบขับขี่ส่วนบุคคล แต่รถคันที่ทำประกันภัยเป็นรถรับจ้างสาธารณะ กรณีอย่างนี้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กำหนดให้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทที่รับประกันภัยเลยทีเดียว เพราะถือว่าผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัย ไม่มีความสามารถในการขับขี่อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ต่อมาในการปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ได้ลดบทบาทของใบขับขี่ลง โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุไม่มีใบขับขี่นั้น จะถือว่าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทที่รับประกันภัยได้ ก็เฉพาะความเสียหายของตัวรถคันที่ทำประกันภัยเท่านั้น ในส่วนความเสียหายของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในส่วนของชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แม้ผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุจะไม่มีใบขับขี่ บริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้ ก็ยังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่ บุคคลภายนอกตามความคุ้มครองของกรมธรรม์

การแก้ไขข้อกำหนดในเรื่องใบขับขี่ ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้ ก็เพียงบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่บุคคลภายนอก ที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่ทำประกันภัยไว้ ในวันที่จะได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่สำหรับตัวรถคันที่ทำประกันภัยไว้ ถ้าเกิดเหตุโดยผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุไม่มีใบขับขี่ บริษัทที่รับประกันภัยไว้ จึงจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายของรถคันที่ทำประกันภัยไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทที่รับประกันภัย ในเรื่องการมีใบขับขี่ของผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยในขณะเกิดเหตุนั้น กำหนดหลักเกณฑ์ของการมีใบขับขี่ไว้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกำหนดว่า “การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์”

ดังนั้น ความหมายของการไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ของผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยไว้ ในขณะเกิดเหตุที่จะเข้าข่ายเป็นข้อยกเว้นความรับผิด ของบริษัทที่รับประกันภัยไว้ ต้องเป็นกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตใดๆ เลย ถ้าหากเคยได้รับใบอนุญาตขับขี่แล้ว แต่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ กรณีเช่นนี้ก็ยังคงถือว่าเคยมีใบอนุญาตขับขี่ บริษัทที่รับประกันภัยก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ นอกจากนั้นคำว่าใบอนุญาตขับขี่ใดๆ ยังให้หมายความรวมไปถึง การได้รับใบอนุญาตขับขี่ของต่างประเทศด้วย โดยให้ถือว่าบุคคลผู้มีใบอนุญาตขับขี่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็ถือว่ามีใบอนุญาตขับขี่แล้ว

ในคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ อธิบายคำว่า ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายของผู้ได้รับอนุญาตขับขี่นั้น ต้องถึงขนาดที่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของคำสั่ง ที่ตัดสิทธิการใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้ว ผู้ขับขี่นั้นต้องรับการอบรม หรือการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่ต้องทำก็ไม่ถือว่าถูกตัดสิทธิแต่อย่างใด โดยในคู่มือตีความให้ถือว่าการถูกตัดสิทธิ ในการใช้ใบอนุญาตขับขี่นี้ ต้องถึงขนาดถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทีเดียว

ดูจะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ก็มีข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาให้เหมาะสม สำหรับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เรื่องใบอนุญาตขับขี่ พอสมควร

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.