ไอแบงก์ลุยขาย ประกันภัย ตะกาฟุล ผ่าน 129 สาขา

เพิ่มบริการทางการเงินของธนาคารให้มีความหลากหลาย ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ประกันภัย กลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จับมือ 3 บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ได้แก่ ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการให้บริการผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ตะกาฟุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบริการทางการเงินของธนาคารให้มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และกลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งในด้านการให้ความคุ้มครองและการออมผ่านช่องทาง 129 สาขาของธนาคาร (Bancatakaful) โดยตั้งเป้าสร้างกองทุนตะกาฟุลครึ่งปีหลังโตขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2557 ไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท เพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร

รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในระบบการเงินการธนาคาร เนื่องจากในปัจจุบันธนาคารชั้นนำต่างๆ ได้ให้ความสำคัญแก่การให้บริการ ประกันภัย ประเภทต่างๆ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก กอปรกับธนาคารมีกลุ่มลูกค้ามุสลิมจำนวนมากที่ให้ความสนใจในการทำประกันชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ธนาคารจึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการ ประกันภัย ตะกาฟุล

สำหรับการให้บริการประกันชีวิตที่ถูกต้องนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือระหว่างกันตามหลักการตะกาฟุล เสมือนสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วม ประกันภัย ตกลงจะร่วมแบ่งเบาภาระจากความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากกองทุนเมื่อเกิดความเสียหาย หรือสูญเสียตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือเป็นการออมเงินร่วมกันในกิจการที่ศาสนาอิสลามส่งเสริม

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จาก 3 บริษัท ประกันภัย ชั้นนำ เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และความพร้อมขององค์กรในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าของธนาคาร และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนา(ชะรีอะฮ์) อีกทั้งองค์กรมีความพร้อมในด้านทีมงานที่มีประสบการณ์ และระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถรองรับการให้บริการผลิตภัณฑ์ ประกันภัย สำหรับสาขาของธนาคารได้

“การให้บริการผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ตะกาฟุล จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร เมื่อใช้บริการผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคาร ในการเป็นสถาบันทางการเงินที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานเพื่อชาวไทยมุสลิมอย่างทั่วถึง”

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการสร้างหลัก ประกันภัย ตะกาฟุลสำหรับลูกค้าธนาคาร พนักงาน และครอบครัว เพื่อวางแผนดูแลชีวิตและความมั่นคงทางการเงิน ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด

โดยหลัก ประกันภัย ตะกาฟุลที่บริษัทฯนำเสนอ เป็นผลิตภัณฑ์ด้านการออมทรัพย์ 3 แบบ คือ แบบเตาฟี๊ดร์ 10/5 เป็นทางเลือกในการเก็บออมที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่แน่นอน การันตีผลตอบแทนตลอดอายุสัญญา โดยชำระเงินสมทบเพียง 5 ปี ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องถึง 10 ปี รวมถึงมีผลประโยชน์คืน 10% ทุกปี ครบกำหนดจะได้รับฮิบะห์ 500% พร้อมเงินปันผล

แบบตะฮ์ซีน 20/20 เป็นแบบออมเงินที่มีระยะเวลาของสัญญา 20 ปี ระยะเวลาชำระเงินสมทบ 20 ปี กรณีครบสัญญารับฮิบะห์ 110% พร้อมเงินปันผลกรณีเสียชีวิต รับฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลัก ประกันภัย ตะกาฟุล หรือจำนวนเงินค่าเวนคืนที่มากกว่าพร้อมเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลที่จะนำมาจ่ายให้สมาชิก จะมาจากการลงทุนตามช่องทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา

และแบบอามานี 90/20 เป็นแบบที่ชำระเงินสมทบ 20 ปี แต่ได้ความคุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี ครบสัญญารับฮิบะห์ 110% ถือเป็นการออมเงินเพื่อสร้างกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือเป็นมรดกสำหรับลูกหลาน อีกทั้งเงินสมทบยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

“นอกเหนือจากหลัก ประกันภัย ตะกาฟุลแล้ว ไทยประกันชีวิตยังสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการที่มากกว่าสำหรับลูกค้า อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ และแคร์เซ็นเตอร์เน็ตเวิร์ก ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ลูกค้าที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมทั่วประเทศ และคลับไทยประกันชีวิต กับหลากหลายกิจกรรมความสุข และสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย”

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทางด้านกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในพันธมิตรธุรกิจที่ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้กล่าวว่า อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจ ประกันภัย และการเงิน พร้อมนำแผนสัญญาตะกาฟุลหลักประกันอย่างครบวงจร ร่วมให้บริการกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งสัญญาตะกาฟุลที่ให้ความคุ้มครองด้านความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน โดยบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสัญญาตะกาฟุล เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต โดยบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งในเฟสแรกของความร่วมมือกันในครั้งนี้ กลุ่มอาคเนย์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์สัญญาตะกาฟุลที่ออกโดยบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกมาให้บริการก่อน 2 ประเภท ได้แก่ผลิตภัณฑ์สัญญาอาคเนย์ตะกาฟุลรถยนต์ และสัญญาอาคเนย์ตะกาฟุลอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

สำหรับสัญญาตะกาฟุลรถยนต์ จะมีให้บริการหลากหลายครบทุกประเภท ได้แก่อาคเนย์ตะกาฟุลรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประเภท 2+ และ 3+ ประกันภัย พ.ร.บ. และแบบ Package ประเภท 3 รวม พ.ร.บ. และไม่รวม พ.ร.บ. เป็นต้น โดยจุดเด่นจะเน้นให้สมาชิกเลือกใช้บริการความคุ้มครองได้ง่าย ๆ ด้วยอัตราการชำระเงินสมทบราคาเดียวกับรถยนต์แต่ละประเภท ทั้ง เก๋ง กระบะ และรถตู้ โดยไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำ ประกันภัยรถยนต์ ยกเว้น ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 เมื่อสมาชิกสมัครทำสัญญาตะกาฟุลและชำระเงินสมทบแล้ว สามารถรอรับสัญญาและรับความคุ้มครองได้ทันที และพิเศษสุดคือจะรับ ประกันภัยรถยนต์ อายุสูงสุดถึง 20 ปี

และนอกจากนี้ อาคเนย์ประกันภัย ยังได้นำ สัญญาอาคเนย์ตะกาฟุลอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย มาให้บริการพร้อมกันกับสัญญาตะกาฟุลรถยนต์ด้วย ซึ่งจุดเด่นของสัญญาตะกาฟุลอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ก็คือเป็นสัญญาที่ราคาประหยัด ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 10 ล้านบาท สามารถเลือกคุ้มครองระยะยาวได้ตั้งแต่ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี โดยชำระเงินสมทบเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องตรวจสภาพที่อยู่อาศัยก่อนการทำสัญญา และขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่สมาชิกที่ได้รับภัย

ซึ่งสัญญาหลักประกันอาคเนย์ตะกาฟุล ที่นำมาให้บริการทั้งหมด เป็นหลักประกันที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ชาริอะฮ์ (Shariah Advisory Board) โดยอาคเนย์ได้มีกระบวนการแยกการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการให้การบริการลูกค้า ออกจากการดำเนินงานในระบบลูกค้าปกติอย่างชัดเจน จึงมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองหลักประกันที่อบอุ่นและวางใจได้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลประกันชีวิต” กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นพันธมิตรในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตแก่ลูกค้าของธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ทั้งลูกค้าตะกาฟุลที่นับถือศาสนาอิสลาม และมีความต้องการแบบ ประกันภัย ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และลูกค้าทั่วไป ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

ด้วยบริษัทฯ มี ‘โครงการเมืองไทยตะกาฟุล’ ซึ่งเป็นการ ประกันภัย ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม สำหรับพี่น้องมุสลิม และได้รับการคัดเลือกจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการนำเสนอรูปแบบการเงินอิสลามรูปแบบใหม่แก่พี่น้องมุสลิม ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการธุรกรรมทางการเงินแบบตะกาฟุลที่ปราศจากดอกเบี้ยในครั้งนี้ ธนาคารฯ จะเป็นผู้นำเสนอแบบตะกาฟุลในฐานะนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ ขณะที่เมืองไทยประกันชีวิต จะทำหน้าที่เป็นผู้คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล ให้การบริการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล การบริการอื่นๆ รวมถึงการบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้า

สำหรับแบบตะกาฟุลที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 แบบ คือ เมืองไทยตะกาฟุลเพื่อฮัจญ์ 10/7 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์ในระยะเวลาปานกลาง ผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีรายได้ และต้องการเก็บออมเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ลำดับถัดไป คือ เมืองไทยตะกาฟุลเราะห์มะฮ์ 5/5 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์ในระยะสั้น ต้องการเก็บออมเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์/อุมเราะห์ และมีส่วนลดเงินสมทบสำหรับจำนวนเงินหลัก ประกันภัย ตะกาฟุลที่สูงขึ้นไป แบบที่สาม ตะกาฟุลตลอดชีพ 95/20 เป็นแบบที่ชำระเงินสมทบตะกาฟุลไม่สูงมาก แต่ให้ความคุ้มครองสูง และสุดท้าย คือ ตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15 โดยเป็นแบบการเก็บออมและคุ้มครองระยะยาว ที่สามารถทำไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลานได้

ความแตกต่างของตะกาฟุลทั้ง 4 แบบข้างต้นได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบที่ให้ความคุ้มครองอย่างเดียว ได้แก่ ตะกาฟุลตลอดชีพ 95/20 และแบบให้ความคุ้มครองพร้อมทั้งการออม ได้แก่ เมืองไทยตะกาฟุลเพื่อฮัจญ์ 10/7, เมืองไทยตะกาฟุลเราะห์มะฮ์ 5/5 , และตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15

“ด้วยการบริหารจัดการเงินสมทบตะกาฟุลอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยดีตลอดมา สมาชิกตะกาฟุลจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์จากเงินปันผล และสิทธิ์ประโยชน์ทั่วไปตามเงื่อนไขสัญญา เช่น กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา หรือการครบกำหนดสัญญา โดยเมืองไทยตะกาฟุลได้ดำเนินการคัดเลือกการลงทุนให้ถูกต้องตามหลักการอิสลาม และได้ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่สมาชิกตะกาฟุล เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกตะกาฟุล และลูกค้าธนาคารอิสลามฯ นอกจากนี้ ยังสามารถได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากเมืองไทย สไมล์ คลับ ในการเข้าร่วมกิจกรรมแห่งความสุขต่างๆ เพียงสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทยสไมล์ คลับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร”

ทั้งนี้ พี่น้องมุสลิมสามารถซื้อสัญญาตะกาฟุลผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และหากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา หรือฝ่ายสินเชื่อรายย่อยฯ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ขณะเดียวกัน ยังสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางการขาย ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายขายพันธมิตรทางธุรกิจช่องทางสถาบันการเงิน

ที่มา : อาร์วายทีไนน์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.