ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส,รถเก๋ง รหัส 10036 เมืองไทยประกันภัย เมืองไทย +น้ำท่วม (รถเอเซีย) 3+ Max

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง เมืองไทย (ภัยน้ำท่วม+รถเอเซีย)-3+ Max ทุน 120,000 บาท จาก เมืองไทยประกันภัย (รหัสสินค้า 10036) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง เมืองไทย (ภัยน้ำท่วม+รถเอเซีย)-3+ Max ทุน 120,000 บาทประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง จากบริษัทเมืองไทยประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัสสินค้า 10036) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 120,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 7,539.09 บาท รับส่วนลดทันที 560.91 บาท!!

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัสของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย (ภัยน้ำท่วม+รถเอเซีย)-3+ Max ทุน 120,000 บาท จาก เมืองไทยประกันภัย (รหัสสินค้า 10036) เป็น ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย (ภัยน้ำท่วม+รถเอเซีย)-3+ Max ทุน 120,000 บาท จาก เมืองไทยประกันภัย (รหัสสินค้า 10036) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วนด้วย

ข้อมูลบริษัท เมืองไทยประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย (ภัยน้ำท่วม+รถเอเซีย)-3+ Max ทุน 120,000 บาท จาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ.2494 ภายใต้ชื่อบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โดยเป็นสายงานหนึ่งในการให้บริการรับประกันภัยทุกประเภทครบวงจร ในปี พ.ศ.2541 ได้แยกส่วนประกันวินาศภัยมาดำเนินงานในชื่อบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด โดยมีผู้ถือหุ้นหลักเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของประเทศ(ธนาคารกสิกรไทย) และบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทเมืองไทยประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 665-4000 แจ้งเหตุ 1484 หรือ โทรสาร: (02) 665-4166

ข้อมูลสาขาของบริษัท เมืองไทยประกันภัย

ท่านที่ไม่สะดวกในการทำประกันที่ เมืองไทยประกันภัย สำนักงานใหญ่ ท่านสามารถดูรายชื่อของ สาขาของบริษัท เมืองไทยประกันภัย ทั่วประเทศ หรือแจ้งทำประกันภัยกับเรา ได้ที่ ทูเดย์อินชัวร์ โทรศัพท์ (02) 952-7322, (084) 614-4442, (086) 431-9603, หรือ (086) 431-9606 ทำ ประกันภัยรถยนต์ วันนี้ ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 6 งวด รับส่วนลดมากกว่า 50% คืนค่าคอมสูงสุด 15% คุ้มครองทันที จัดส่งกรมธรรม์ฟรีถึงมือท่าน

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ นี้

 • รับประกันรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
 • ยกเว้นรถยนต์นำเข้า รถ Super Car รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง รถที่ไม่การผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้
 • เบี้ยประกันภัย สำหรับรถยนต์เอเซียเท่านั้น (ตรวจสอบรุ่นรถก่อนการรับประกันภัย)
 • คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยเฉพาะกรณีรถชนรถ (ยานพาหนะทางบก)
  กรณีการชนระหว่างรถกับรถด้วยกันเท่านั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
 • คุ้มครองรถยนต์รถยนต์เสียหายทั้งคันเต็มทุนประกันภัย ต่อเมื่อค่าซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจริงไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัย
 • คุ้มครองรถยนต์เสียหายทั้งคันจากอุบัติเหตุ 120,000 บาท
 • คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องจากจากภัยน้ำท่วมวงเงินสูงสูด 120,000 บาท
 • รับประกันภัยอายุรถไม่เกิน 15 ปี (ตามปีจดทะเบียน)
 • ราคาเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

รายละเอียดความคุ้มครองหลักสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง เมืองไทย (ภัยน้ำท่วม+รถเอเซีย)-3+ Max ทุน 120,000 บาท จาก เมืองไทยประกันภัย (รหัสสินค้า 10036) ต้องศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. 500,000 บาท/คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน 120,000 บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 0 บาท
 • ความเสียหายส่วนแรก (ค่า Deduct) 2,000 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 x 5 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 100,000 x 5 บาท
 • วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย (ภัยน้ำท่วม+รถเอเซีย)-3+ Max ทุน 120,000 บาท ราคามาตรฐานจากบริษัทเมืองไทยประกันภัย สำหรับ เมืองไทย (ภัยน้ำท่วม+รถเอเซีย)-3+ Max ทุน 120,000 บาท (รหัสสินค้า 10036) ตามหน้ากรมธรรม์ 8,100.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่านเรา เพียง 7,539.09 บาท (ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าอากร 31.00 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 529.91 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว)

 

สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แพกเกจนี้

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก ประกันภัยรถยนต์ เพื่อ ติดต่อสั่งซื้อเมืองไทย (ภัยน้ำท่วม+รถเอเซีย)-3+ Max ทุน 120,000 บาท (รหัสสินค้า 10036) ได้ทันที ทำ ประกันภัยรถยนต์ วันนี้ เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ กว่า 3,000 รายการ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 20 บริษัท เช่น วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย เอเชียประกันภัย เทเวศประกันภัย เจ้าพระยาประกันภัย ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย เลือกได้ทั้ง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส และพรบ.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.