คปภ. เปิดอบรม ‘หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย’ รุ่นที่ 3

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนกลางประกันภัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

เพื่อยกระดับ และพัฒนาคนกลางประกันภัยให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รวมทั้งทิศทางและตลาดประกันภัยโลก โดยเป็นหลักสูตรพิเศษที่ครอบคลุมทักษะความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยและสถาบันการเงิน การบริหารความเสี่ยงกับธุรกิจประกันภัย การบัญชีสำหรับที่ปรึกษาประกันภัย การบริหารจัดการแผนการประกันภัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และความน่าเชื่อถือให้กับคนกลางประกันภัย

รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนกลางประกันภัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor : CIA) อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อยกระดับ และพัฒนาคนกลางประกันภัยให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รวมทั้งทิศทางและตลาดประกันภัยโลก โดยเป็นหลักสูตรพิเศษที่ครอบคลุมทักษะความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยและสถาบันการเงิน การบริหารความเสี่ยงกับธุรกิจประกันภัย การบัญชีสำหรับที่ปรึกษาประกันภัย การบริหารจัดการแผนการประกันภัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และความน่าเชื่อถือให้กับคนกลางประกันภัย

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จะเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รุ่นที่ 3/2555 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ และเริ่มอบรมในเดือนพฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ซึ่งได้รับใบอนุญาตทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ที่ใบอนุญาตใบหนึ่งผ่านการต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 4 และใบอนุญาตใบหนึ่งต้องผ่านการต่ออายุครั้งที่ 2 ไปแล้ว และไม่เคยมีประวัติการถูกร้องเรียนหรือได้รับหนังสือคำเตือนจากบริษัทมาก่อน ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร CIA จะได้รับประกาศนียบัตรนักวางแผนการประกันภัย พร้อมบัตรทองตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น อาทิ สามารถนำหนังสือรับรองการผ่านการอบรมไปใช้สำหรับทดแทนการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป สามารถใช้ทดแทนการอบรมเป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และได้รับสิทธิพิเศษในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บรรยายของสถาบัน สมาคม และองค์กร ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้เป็นสถาบันจัดอบรมเป็นระยะเวลา 3 ปี

รองเลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า หากประชาชนทั่วไป ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด มีความสนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร CIA สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการอบรมได้ โดยคณะกรรมการผู้จัดอบรมจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป และเมื่อสำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเท่านั้น

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.