คปภ.เดินสายติวเข้มเรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ”

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ต่างๆ และกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เดินสายสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจ เรื่องกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ และกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และภาคอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ประสบภัยน้ำท่วมในระดับท้องถิ่น

เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย จึงได้จัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ต่างๆ และกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ โดยกำหนดจัดการประชุมชี้แจงขึ้น ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมวีวัน โคราช จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินสายจัดการประชุมชี้แจงไปยังภูมิภาคในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ อาทิ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติทั่วไป กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม แล้วประชาชนยังสามารถตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการ เพื่อรองรับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคอีกด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนในจังหวัดที่จัดการประชุม และจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงาน คปภ. จังหวัดที่จัดการประชุม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186

ที่มา : กระแสหุ้น (02/10/2012)


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.