วิริยะประกันภัย เพิ่มศักยภาพบริการ ฝึกพนักงานเคลมประกันภัยรถยนต์

“การเคลม” เป็นเสมือนการให้บริการหลังการขาย เป็นหัวใจของการ ประกันภัย พัฒนาระบบ e-claim เข้ากับแผนที่ของกูเกิล (Google Map)

vib claim สำหรับธุรกิจ ประกันภัย “การบริการด้านสินไหมทดแทน” คือหัวใจและเป็นกลยุทธ์หลักที่ วิริยะประกันภัย ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ จนปัจจุบันการให้บริการด้านสินไหมทดแทน กลายเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่ลูกค้าบอกกันแบบปากต่อปากว่า ทำ ประกันภัย กับ วิริยะประกันภัย แล้วเชื่อถือได้ ซึ่ง บมจ. วิริยะประกันภัย เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการบริการด้านสินไหมทดแทนมาโดยตลอด ทั้งนี้รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย กล่าวว่า บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างรอบด้านให้กับพนักงาน เพราะพนักงานเคลม ประกันภัย เป็นเสมือนตัวแทน เป็นหน้าเป็นตาของบริษัทฯ จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วิริยะประกันภัย จะใช้วิธีพัฒนาคนขึ้นมาเอง จึงได้มีหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของพี่สอนน้อง ให้ความรู้เรื่องงานเคลม อบรมเรื่องมารยาท บุคลิกภาพ รวมทั้งการแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย แนะนำลูกค้าอย่างไร ซ่อมที่ไหน เราจะให้บริการลูกค้าอย่างไรจึงเหนือความคาดหมาย ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ลูกค้าบรรเทาความเสียหาย บรรเทาทรัพย์สินที่เสียหาย

นอกจากจะมีการอบรมแล้ว บริษัทยังเน้นหนักให้พนักงานได้มีการฝึกหน้าที่ เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก การวางตัว อันนี้จะเป็นเทคนิคเฉพาะที่วิริยะ ประกันภัย ใช้สร้างพนักงานเคลม ประกันภัย มืออาชีพมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น ในขณะเดียวกันในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน บริษัทก็ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเช่นกัน ล่าสุดบริษัทกำลังพัฒนาระบบ e-claim ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า VIB Smart Claim โดยร่วมมือกับบริษัทที่ให้บริการสมาร์ทโฟน พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงสมาร์ทโฟน เข้ากับแผนที่ของกูเกิล (Google Map) โดยบริษัทสามารถดูพื้นที่เกิดเหตุได้ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด และสามารถจัดพนักงานเคลมเข้าไปให้บริการลูกค้าตามแผนที่ ซึ่งจะระบุพนักงานเคลมทั้งหมดในกรุงเทพฯ อยู่ตรงจุดไหนบ้าง

เมื่อลูกค้าแจ้งเคลม ประกันภัย เข้ามา จะดูที่หน้าจอที่จะเชื่อมโยงแผนที่ของกูเกิล ระบุที่เกิดเหตุ และพนักงานเคลม ประกันภัย คนไหนอยู่ใกล้พื้นที่ที่สุด ก็จะเข้าไปทำเคลมให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมาย และการทำเคลม จะปรากฏอยู่บนแผนที่ทั้งหมด เป็นการบริหารจัดการพนักงานเคลม ประกันภัย กระจายให้ครอบคลุมกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดเหตุถี่ เป็นการเกลี่ยงานไปยังพนักงานเคลม ประกันภัย ทุกคน โดยนำเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด ขณะนี้อยู่ในระหว่างทดสอบระบบ จะเริ่มในกรุงเทพฯ ก่อน เฉพาะเคลมสดเท่านั้น ซึ่งในกรุงเทพฯ มีศูนย์สินไหม 20 แห่ง

นี่เป็นเฟสแรกที่จะเริ่มในปีนี้ ส่วนเฟสที่ 2 เป็นขั้นที่ลูกค้าสามารถดูหน้าจอมือถือได้เลย ก็จะรู้ว่าพนักงานเคลมคนไหนอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ และเฟสที่ 3 พนักงานสามารถทำเคลมผ่านมือถือเองได้ โดยจะเริ่มในปีหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อว่า “การเคลม” เป็นเสมือนการให้บริการหลังการขาย เป็นหัวใจของการ ประกันภัย ท้ายที่สุดลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินว่า บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไรก็ตามลูกค้าของวิริยะประกันภัย ต้องได้รับการดูแลอย่างดี ตามมาตรฐานที่ วิริยะประกันภัย ตั้งไว้

ที่มา : อาร์วายทีไนน์

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.