เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยรถยนต์ ยอดเคลมน้ำท่วมทะลัก

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยรถยนต์ เคลมประกันภัยน้ำท่วมจ่อแสนล้าน

MSIG-ประกันภัยรถยนต์บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แจ้งว่าหลังการสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมของทางลูกค้าที่ทำ ประกันภัยรถยนต์ และ ประกันวินาศภัย กับทางบริษัทซึ่งตอนนี้เกือบจะเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น 80% โดยมูลค่าความเสียหายของสินไหม ประกันภัยรถยนต์ และประกันวินาศภัยทุกประเภทรวมเกือบหนึ่งแสนล้าน ซึ่งมูลค่าความเสียหายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและทรัพย์สินในโรงงานมีความเสียหายมากโดยเฉพาะเครื่องจักร

จากการประเมินเบื้องต้น บริษัทฯไม่คาดค่าความเสียหายจะมากเท่านี้ เนื่องจากค่าความเสียหายจาก ประกันภัยรถยนต์ นั้นพอรับได้แต่ในส่วนของเครื่องจักรที่แช่น้ำนานๆ ทำให้เกิดความเสียหนักกว่าเก่า และบริษัท ประกันภัยรถยนต์ และบริษัทประกันวินาศภัยภัยแห่งอื่นๆ ก็ประสบความเสียหายนี้ด้วย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ดำเนินการจ่ายจ่ายสินไหมไปกว่า 20% ซึ่งจะทยอยจ่ายให้ครบถ้วนโดยเร็ว ส่วนทางด้านบริษัท ประกันภัยรถยนต์ อื่นๆจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด  ประเมินค่าสินไหม 80,000 ล้านบาทโดยประมาณ และดำเนินการจ่ายสินไหมไปแล้วประมาณ 10%  บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัยรถยนต์ และประกันวินาศภัย มีค่าความเสียหายประมาณ 50,000 ล้านบาท ดำเนินจ่ายสินไหมไปแล้วประมาณ 10% เช่นกัน และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กระทรวงการคลังแจ้งหมายกำหนดการไว้ ส่วนการเพิ่มทุนของทางบริษัท สมโพธิ์ ประกันภัยรถยนต์ ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้วจะเพิ่มทุน 2,800 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะเป็นผู้เพิ่มทุนให้ การเพิ่มทุนครั้งใหม่นี้เพื่อให้ฐานะการเงินแข็งแกร่งมากขึ้น

ส่วนยอดความเสียหายด้านการประกันภัยจากอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้ ข้อมูลล่าสุด มียอดค่าเสียหายรวมที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องเข้ามาทั้ง ประกันภัยรถยนต์ และ ประกันวินาศภัย มีจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 270,000 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเสียหายลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมกว่า 260,000 ล้านบาท ส่วนค่าเสียหายจากภาคครัวเรือน และผู้ประกอบการขนาดเล็ก มีมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท ส่วน ประกันภัยรถยนต์ ยอดวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

ประกันภัยรถยนต์ ง่าย สะดวก ราคาพิเศษคลิกเลย !! ประกันภัยรถยนต์
ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.