Archive for August, 2011

เอไลฟ์ออกประกันส่งค่าเรียนบุตรถึงป.ตรี

ผลิตภัณฑ์ประกันแบบสะสมทรัพย์ใหม่ เป็นแบบประกันที่จะช่วยในเรื่องการออมเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในอนาคต

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด หรือ “เอไลฟ์” เปิดเผยว่าขณะนี้ในส่วนของ “เอไลฟ์ แพลน” หรือบริการที่ปรึกษาทางการเงิน ได้เตรียมที่จะออกผลิตภัณฑ์ประกันแบบสะสมทรัพย์ใหม่ล่าสุดสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนจนถึงอายุ 22 ปี ที่มีชื่อเรียกว่า “มาย ชายด์” (My Child) (more…)

คปภ. เข้มประกันภัยรถยนต์ ดูแลยานพาหนะเสียหายจากน้ำท่วม

ติดตามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเขตภาคเหนือ จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยรถยนต์

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=293

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ.ในเขตภาคเหนือ ติดตามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายในหลายจังหวัด โดยเร่งประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ (more…)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร การยกเว้นภาษีเงินได้

หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เงินช่วยเหลือที่จ่ายให้ผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=291

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๕)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้

สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก การชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (more…)

ส.ตัวแทนดึงคนรุ่นใหม่ร่วมก๊วนอัดยอดสมาชิก 2 ปีแตะ 50,000 คน

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินวางนโยบายบริหารไว้ให้จำได้ง่ายว่า “4 ส-5ต้อง” เพื่อให้การทำงานของสมาคมดีขึ้น ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมมากขึ้น

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

แวดวงประกันภัยเราก็มี “นายกหญิง” เช่นกัน นั่นคือนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ซึ่งหลังจากได้ประชุมกับคณะกรรมการสมาคมแล้ว เธอก็ได้วางนโยบายบริหารไว้ให้จำได้ง่ายว่า “4 ส-5ต้อง” ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสมาคมตัวแทนฯ ก้าวสู่ยุคของคนรุ่นใหม่ (more…)

รื้ออีกยกกฎลงทุนจัดกองทุนประกันภัยขั้นบันได

ยกร่างประกาศการลงทุนของบ.ประกันภัยใหม่อีกยก เพื่อให้สอดคล้องกับผลทดสอบ RBC จริง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=288

ประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย หลังจากฉบับใหม่เพิ่งบังคับใช้ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุด คปภ. ระดมสมองภาคธุรกิจแก้ไขยกร่างกันใหม่อีกยก พร้อมกับนำร่างประกาศฉบับใหม่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (more…)

คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจ ทุ่มจัดงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 54

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยผนึกกำลังจัดงานครั้งใหญ่ “วันประกันภัย” และ “สัปดาห์ประกันภัย”ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สุขกาย สุขใจประกันภัยสู่ประชาชน”

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.กำหนดให้เดือนกันยายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการประกันภัย โดยได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจจัดงานวันประกันภัยและงานสัปดาห์ประกันภัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อวงการธุรกิจประกันภัย (more…)

เชื่อนกเตนกระตุ้นยอดประกันภัยข้าวเป้าสิ้นสิงหาคม

พายุโซนร้อนนกเตนทำให้เกิดน้ำท่วมใน 16 จังหวัด กระตุ้นความสนใจของเกษตรกรต่อโครงการประกันภัยข้าวมากขึ้น เพราะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=284

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 นี้ว่า หลังจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ธ.ก.ส. สมาคมประกันวินาศภัยและบริษัทประกันภัยขยายเวลาในการขายกรมธรรม์ ประกันภัยออกไปอีก 1 เดือนจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม (more…)

ไทยสมุทรคว้าประกันชีวิตลูกจ้างคปภ. ชนะ 3 คู่แข่งเป็นปีที่ 2

เสนอราคาแข่งขันเข้ามา 4 บริษัท ไทยสมุทรคว้าประกันชีวิตลูกจ้างคปภ. เงื่อนไขความคุ้มครองประกันชีวิต ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

ไทยสมุทรคว้าสัญญาประกันชีวิตควบประกันภัยอุบัติเหตุสุขภาพลูกจ้างคปภ.ร่วม 130 คนเป็นปีที่สอง เหตุเงื่อนไขดีสุดเหนือคู่แข่งอีก 3 ค่ายหน้าเดิมที่ยื่นประมูล คปภ. เผยจ่ายเบี้ยเกือบ 800,000 คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีหัวละ 5 หมื่นบาท บวกค่ารักษาคนไข้ใน คนไข้นอกยันค่าคลอดบุตร เริ่มคุ้มครองตั้งแต่สิงหาคม ระยะเวลา 1 ปี (more…)

ฟินันซ่า ย่ำแย่กองทุนประกันภัยขาดเพิ่มเกินพันล้าน

เงินกองทุนติดลบเพิ่มขึ้น การหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ยากขึ้น การตัดสินใจของนักลงทุนลำบากขึ้น เพราะต้องใช้เงินมากขึ้น

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=281

1 ปีกับ 3 เดือนเศษ นับจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีคำสั่งให้ควบคุมบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด เมื่อ 26 เมษายน 2553 พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเข้าไปดูแลบริษัท หลังจากบริษัทประสบปัญหาฐานะการเงินอย่างหนัก ขาดเงินกองทุนจำนวนมาก โดยตลอดเวลาปีกว่าที่ผ่านมาทางคณะกรรมการควบคุม พยายามหาผู้ร่วมทุนรายใหม่เข้ามากอบกู้กิจการ (more…)

คลอด 12 สิงหานี้ มอบประกันภัย 120,000 แก่ลูกน้อย

ทิพยประกันภัย ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช มอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในวันที่ 12 สิงหาคม 54

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด( มหาชน ) ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช ได้จัด “โครงการ วันแม่…แด่หัวใจดวงน้อย” โดย มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.