Archive for September 8th, 2011

ประกันภัย ใบอนุญาตขับขี่

ผู้ขับขี่รถคันที่ทำประกันภัยไม่มีใบขับขี่ ถือว่าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทประกันภัย ได้เฉพาะความเสียหายของรถคันที่ทำประกันภัยเท่านั้น

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=304

ใบอนุญาตขับขี่เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าของใบอนุญาตขับขี่หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าใบขับขี่นั้น เป็นผู้มีความสามารถในการขับขี่รถประเภทนั้น โดยผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกมาแล้ว การขับขี่รถโดยผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือใบขับขี่นั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.