Archive for October 8th, 2011

ยกเครื่อง ก.ม.ประกันชีวิต-วินาศภัย เพิ่มอำนาจคปภ. แทรกแซง

มาตรการหลักๆ ที่จำเป็น อาทิ มาตรการกำหนดความรับผิดของกรรมการบริษัทประกันภัย, มาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทประกันภัยเพื่อให้เป็นสากล

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

คืบหน้าเป็นลำดับกับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแม่บทประกันภัย 2 ฉบับคือพ.ร.บ.ประกันชีวิตและ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2551 เพื่อให้ทันสมัย (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.