Archive for February 12th, 2012

คปภ. ประชุมหารือร่วมบ.ประกันภัย เร่งการจ่ายค่าสินไหมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ประชาชน ต่อระบบประกันภัยในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อน

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย บริษัทประกันภัย และบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เพื่อเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.