Archive for March 24th, 2012

คปภ.จัดสัมมนาขั้นตอนการดำเนินงานกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

คปภ.จัดสัมมนาชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจก่อนที่จะเปิดขาย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. จัดสัมมนาชี้แจง “ขั้นตอนการดำเนินงานตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” ให้กับบริษัทประกันวินาศภัยในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันในประเด็น ขั้นตอนการรับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.