Archive for October, 2012

ชงบอร์ดคปภ. เคาะกฎลงทุนใหม่บ.ประกันภัย เล็งเปิดเวทีให้เอกชนท้วงติงอีกยก

ปรับปรุงกรอบการลงทุน เพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนประกันภัย (RBC) สภาพเศรษฐกิจ การเปิดเสรีเออีซี

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=575

ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าประกาศลงทุนฉบับใหม่ ว่าด้วยเรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย ที่ทางคปภ. กำลังปรับปรุงอยู่ว่า ทางคปภ. จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ดคปภ.) เพื่อเห็นชอบในหลักการในการประชุมประจำเดือนของบอร์ดฯ ที่จะมีขึ้น (more…)

ครม.ตั้ง ‘พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล’ นั่งกก.ในคปภ. (ประกันภัย)

แต่งตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=573

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (more…)

คปภ. เปิดอบรม ‘หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย’ รุ่นที่ 3

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนกลางประกันภัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

เพื่อยกระดับ และพัฒนาคนกลางประกันภัยให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รวมทั้งทิศทางและตลาดประกันภัยโลก โดยเป็นหลักสูตรพิเศษที่ครอบคลุมทักษะความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยและสถาบันการเงิน การบริหารความเสี่ยงกับธุรกิจประกันภัย การบัญชีสำหรับที่ปรึกษาประกันภัย การบริหารจัดการแผนการประกันภัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (more…)

คปภ. เผยยอดผู้สอบตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ไตรมาส 3/2555 โตร้อยละ 13.78

สมัครสอบตัวแทนและนายหน้าประกันภัยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา เป็นผลมาจากภาวะธุรกิจประกันภัยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยสถิติการสอบตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ในไตรมาส 3 ของปี 2555 มีจำนวนผู้สมัครสอบตัวแทนและนายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น 73,834 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 13.78 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะธุรกิจประกันภัยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (more…)

ประกันภัยโรคร้ายทะลัก ขานรับคปภ.เคาะกรมธรรม์มาตรฐาน

กำหนดนิยาม “โรคร้ายแรง” เพื่อให้เป็นมาตรฐานของธุรกิจประกันภัย เพื่อนำไปปรับปรุงออกสินค้าใหม่สู่ตลาด

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=564

บริษัทประกันภัยกำลังใจจดใจจ่อกับ นิยาม “โรคร้ายแรง” มาตรฐานที่ผ่านการปรับปรุง และเปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วเมื่อกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งหากว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมัติในช่วงนี้ ก็จะทันกับการออกสินค้าใหม่เพื่อทำตลาดช่วงปลายปี โดยคาดว่าจะเป็นสินค้าที่สร้างสีสันให้ตลาดคึกคัก และเสริมยอดขายให้เข้าเป้าได้ (more…)

คปภ.เดินสายติวเข้มเรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ”

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ต่างๆ และกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เดินสายสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจ เรื่องกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ และกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และภาคอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ประสบภัยน้ำท่วมในระดับท้องถิ่น (more…)

ยุติข้อพิพาทค่ารักษาเหยื่อรถชน ประกันภัยรถยนต์จ่ายทันที

เมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกัน บริษัทประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของลูกค้าตัวเอง โดยไม่รอพิสูจน์ถูกผิด

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=554

หลายปีก่อนบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้ร่วมลงนาม สัญญาสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน หรือน็อก ฟอร์ น็อก (Knock for knock) คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินคือตัวรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 กล่าวคือ เมื่อรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ไว้ชนกัน บริษัทประกันภัยจะดูแลจ่ายค่าซ่อมให้กับลูกค้าของตัวเอง โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.