Archive for October 4th, 2012

คปภ.เดินสายติวเข้มเรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ”

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ต่างๆ และกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เดินสายสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจ เรื่องกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ และกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และภาคอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ประสบภัยน้ำท่วมในระดับท้องถิ่น (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.