Archive for February 15th, 2013

คดีปกครอง รถยนต์ตกท่อระบายน้ำ บริษัทรับ ประกันภัยรถยนต์ ฟ้อง​ให้รับผิด

รถยนต์ตกท่อระบายน้ำ บริษัทรับ ประกันภัยรถยนต์ ฟ้องหน่วยงานทางปกครองรับผิด ปล่อยปละละเลย​ไม่ดแลให้ถนนอยู่ในสภาพใช้การได้โดยปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=corp&interface=detail&id=637

เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้​เกิดจากลูกจ้างของบริษัท ม. จำกัด ​ได้ขับรถยนต์ไปบนถนนหลวง​และรถยนต์ตกท่อระบายน้ำที่มีฝาท่อระบายน้ำถูกเปิดออก ​ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายหลายรายการ ​ผู้ฟ้องคดีในฐานะบริษัทผู้รับ ประกันภัยรถยนต์ คันดังกล่าว ​จึงได้ซ่อมแซมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม ​และเข้ารับช่วงสิทธิจากบริษัท ม. จำกัด ​เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในการซ่อมแซมรถยนต์ ​โดยนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษา ​ให้ผู้ถูกฟ้องคดี (กรมทางหลวง) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.