Archive for March, 2013

ม.อ.วิทยาเขตตรัง เปิดหลักสูตรสอน ประกันภัย และจัดการความเสี่ยง

หลักสูตร ประกันภัย​และจัดการความเสี่ยง หวังสร้างบุคลากรทางวิชาชีพ ประกันภัย ตลาดแรงงานต้องการจำนวนมาก เตรียมพร้อมเปิดเสรี ประกันภัย ปี 2558

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=647

อาจารย์ประจำสาขา ประกันภัย​ และการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจ ประกันภัย เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก และมีหน่วยงานที่ต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมาก (more…)

‘แอลเอ็มจี’ ชดเชยลูกค้า 2 เท่า อุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลุย ประกันภัยรถยนต์

ระบุในตัวกรมธรรม์ ประกันภัย พีเอ เทศกาลไหนจ่ายชดเชยให้ 2 เท่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตั้งเป้าหมายเติบโตขยายตัวทั้ง ประกันภัยรถยนต์ และนอน มอเตอร์

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=companies&interface=detail&id=642

ประธานบริหารสูงสุด บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติกรมธรรม์ ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) แบบใหม่ กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) มีจุดเด่นตรงความคุ้มครองสูงจ่ายสินไหมทดแทนให้ 2 เท่า กรณีเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาล อาทิ ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ (more…)

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส,รถเก๋ง รหัส 3571 มิตรแท้ประกันภัย มิตรแท้-8D ทุนประกัน 180,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง มิตรแท้-8D ทุน 180,000 บาท จาก มิตรแท้ประกันภัย (รหัสสินค้า 3571) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง มิตรแท้-8D  ทุน 180,000 บาทประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง จากบริษัทมิตรแท้ประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัสสินค้า 3571) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

  • ประกันตัวรถ วงเงิน 180,000.00 บาท
  • รถหายจ่าย 180,000.00 บาท
  • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 8,272.54 บาท รับส่วนลดทันที 615.46 บาท!!

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัสของ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 พลัส มิตรแท้-8D ทุน 180,000 บาท จาก มิตรแท้ประกันภัย (รหัสสินค้า 3571) เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดย ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ มิตรแท้-8D ทุน 180,000 บาท จาก มิตรแท้ประกันภัย (รหัสสินค้า 3571) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ (more…)

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส,รถกระบะ รหัส 3402 อาคเนย์ประกันภัย อาคเนย์-Platinum 3 Plus (Mini) ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ อาคเนย์-Platinum 3 Plus (Mini) ทุน 100,000 บาท จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 3402) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ อาคเนย์-Platinum 3 Plus (Mini)  ทุน 100,000 บาทประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ จากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 3402) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

  • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
  • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 6,049.77 บาท รับส่วนลดทันที 450.23 บาท!!

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัสของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์-Platinum 3 Plus (Mini) ทุน 100,000 บาท จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 3402) เป็น ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์-Platinum 3 Plus (Mini) ทุน 100,000 บาท จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 3402) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.