Archive for April 17th, 2014

กลุ่ม ประกันภัย ร่วมต่อต้านทุจริต

คปภ. สมาคม ประกันภัย ร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เชื่อมั่นเป็นแรงผลักการประกอบธุรกิจ ประกันภัย พัฒนาอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.