Archive for June, 2014

ไอแบงก์ลุยขาย ประกันภัย ตะกาฟุล ผ่าน 129 สาขา

เพิ่มบริการทางการเงินของธนาคารให้มีความหลากหลาย ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ประกันภัย กลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จับมือ 3 บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ได้แก่ ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการให้บริการผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ตะกาฟุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบริการทางการเงินของธนาคารให้มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และกลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคง (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.