Archive for January, 2015

วิริยะประกันภัย เพิ่มศักยภาพบริการ ฝึกพนักงานเคลมประกันภัยรถยนต์

“การเคลม” เป็นเสมือนการให้บริการหลังการขาย เป็นหัวใจของการ ประกันภัย พัฒนาระบบ e-claim เข้ากับแผนที่ของกูเกิล (Google Map)

vib claim สำหรับธุรกิจ ประกันภัย “การบริการด้านสินไหมทดแทน” คือหัวใจและเป็นกลยุทธ์หลักที่ วิริยะประกันภัย ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ จนปัจจุบันการให้บริการด้านสินไหมทดแทน กลายเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่ลูกค้าบอกกันแบบปากต่อปากว่า ทำ ประกันภัย กับ วิริยะประกันภัย แล้วเชื่อถือได้ ซึ่ง บมจ. วิริยะประกันภัย เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการบริการด้านสินไหมทดแทนมาโดยตลอด ทั้งนี้รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย กล่าวว่า บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างรอบด้านให้กับพนักงาน เพราะพนักงานเคลม ประกันภัย เป็นเสมือนตัวแทน เป็นหน้าเป็นตาของบริษัทฯ จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วิริยะประกันภัย จะใช้วิธีพัฒนาคนขึ้นมาเอง จึงได้มีหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของพี่สอนน้อง ให้ความรู้เรื่องงานเคลม อบรมเรื่องมารยาท บุคลิกภาพ รวมทั้งการแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อย แนะนำลูกค้าอย่างไร ซ่อมที่ไหน เราจะให้บริการลูกค้าอย่างไรจึงเหนือความคาดหมาย ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ลูกค้าบรรเทาความเสียหาย บรรเทาทรัพย์สินที่เสียหาย (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.