Archive for May, 2015

แบงค์พยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ฉุดธุรกิจ ประกันภัย ไตรมาส 2-3 ฟื้นตัว

ธ.กสิกรฯ ชี้ภาวะ ศก. ซบเซากระทบธุรกิจ ประกันภัย ชะลอตัว คาดไตรมาส 2-3 คาดจะดีขึ้น ฤดูกาลใช้จ่ายของประชาชน ต้องติดตาม ศก.โลกใกล้ชิด

รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งระบบไตรมาสแรกปี 2558 ลดลงร้อยละ 1 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา พร้อมยอมรับว่า ภาพรวมธุรกิจ ประกันภัย ปีนี้ชะลอตัวลงกว่าปีที่แล้ว คาดว่าไตรมาส 3 และ 4 ของปีจะเริ่มเติบโตดีขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูกาลใช้จ่ายของประชาชน แต่ยังคงต้องติดตามเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด (more…)

คปภ. แต่งตั้งผู้ดูแลหลักทรัพย์ ประกันภัย

ธนาคารกรุงเทพได้รับความไว้วางใจ ในการดูแลบริการรับฝากทรัพย์สิน ประกันภัย ระยะเวลา 3 ปี

20150518 safe_bblประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ในสัญญาแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.