Archive for the ‘ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย’ Category

รีอินชัวเรอร์จ่ายสินไหมทดแทน ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยแล้วพันล้าน

เงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยน้ำท่วมประมาณ 2.3 พันล้านบาท บริษัทประกันภัยต่อ (รีอินชัวเรอร์) จ่ายแล้ว 1.2 พันล้านบาท

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=companies&interface=detail&id=475

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย เผยจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยน้ำท่วม ที่ขณะนี้ได้จ่ายให้กับลูกค้าไปแล้วประมาณ 2.3 พันล้านบาท โดย ณ วันที่ 24 เม.ย. 55 สามารถเรียกคืนค่าสินไหมฯ จากบริษัทประกันภัยต่อ (รีอินชัวเรอร์) 1.2 พันล้านบาท จากจำนวนที่เรียกคืนทั้งสิ้น 2 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองจ่ายแทนบริษัทประกันภัยต่อประมาณ 800-900 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ผ่านมายังไม่มีข้อพิพาทกับรีอินชัวเรอร์ (more…)

ประกันภัยน้ำท่วมลำเค็ญขึ้นเบี้ย ลดทุน เพิ่มดีดัค เงื่อนไขใหม่ปีหน้าบริษัทรีอินชัวเรอส์

การประกันภัยเข้มข้นมากขึ้น ปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดรับกับความเสี่ยง แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่โดยพื้นที่ เสี่ยงสูงอาจจะถูกปรับเงื่อนไข

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=314

นายกสมาคมประกันวินาศภัยกล่าวถึง วิกฤตการณ์น้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในขณะนี้ว่า ระยะหลังประเทศไทยเกิดน้ำท่วมถี่ขึ้นและหนักมากขึ้น ในแง่ของประกันภัยมองได้ทั้งแง่บวกแง่ลบ แง่ลบคือภัยน้ำท่วมมีโอกาสเกิดมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ต้นทุนในการดูแลภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยแพงขึ้น (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.