Posts Tagged ‘ประกันภัยพิบัติ’

กองทุนภัยพิบัติ ชงครม.เพิ่มคุ้มครอง ประกันภัย นาปรัง

ประกันภัย นาปรัง คงอัตราเบี้ย ประกันภัย ไว้ที่อัตราเดิม จ่ายเบี้ยเพียง 50 บาทต่อไร่ กรณีลูกค้า ธ.ก.ส. ความคุ้มครอง 7 ภัยเหมือนเดิม

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=626

ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ เปิดเผยว่า ขณะนี้สศค.ได้นำเรื่องการคุ้มครองข้าวนาปี และขยายความคุ้มครองข้าวนาปรัง เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้รมว.คลังนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติเป็นลำดับต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการเสนอให้ครม.อนุมัติให้ทันฤดูกาลเพาะปลูกในพ.ค.นี้ ส่วนจะขยายความคุ้มครองไปยังพืชอื่นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ณ ขณะนี้ให้น้ำหนักกับ ประกันภัย ข้าวเป็นหลัก (more…)

ไทยติดอันดับท็อปไฟว์ สูญเสียเงินจากประกันภัยพิบัติ

อันดับที่ 5 ของประเทศที่ได้รับความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากที่สุด (45,000 ล้านดอลลาร์) ภัยจาก “สึนามิ” ในปี 2547 มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 227,898 คน รองจากแผ่นดินไหวในประเทศเฮย์ติ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

บริษัท ออน เบเนฟิล ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยระดับชาติ เปิดเผยในงานเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนานวัตกรรม การสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยระบุว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ 5 ของประเทศที่ได้รับความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากที่สุด (45,000 ล้านดอลลาร์) และติดอับดับที่ 9 ของประเทศที่สูญเสียเงินประกันภัยพิบัติ (10,789 ล้านดอลลาร์) จากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 (more…)

นายกฯ มอบกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ย้ำรัฐบาลมั่นใจในการแก้ปัญหา

แนวโน้มเบี้ยประกันภัยที่ลดลง จากกองทุนรับความเสี่ยงไว้เองส่วนหนึ่ง ประชาชน ผู้ประกอบการเข้าถึงความคุ้มครอง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติปฐมฤกษ์ให้แก่ตัวแทนบ้านที่อยู่อาศัย กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมปี 2554 พร้อมยืนยันรัฐบาลมีความมั่นใจในปัญหาที่จะเกิดขึ้น (more…)

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.