Posts Tagged ‘ไทยพาณิชย์สามัคคี’

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง ไทยพาณิชย์ฯ (ห้าง) – TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 660,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง ไทยพาณิชย์ฯ (ห้าง) – TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 660,000 บาท จาก ไทยพาณิชย์สามัคคี โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง จากบริษัทไทยพาณิชย์สามัคคี สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล TOYOTA ALTIS ทุกรุ่น ปีที่ผลิต (Model Year) :2011 2011 คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 660,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 660,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

การทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ไทยพาณิชย์ฯ (ห้าง) – TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 660,000 บาท จาก ไทยพาณิชย์สามัคคี เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับ ประกันภัยรถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด

ข้อมูลบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง ไทยพาณิชย์ฯ (ห้าง) - TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 660,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ไทยพาณิชย์ฯ (ห้าง) – TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 660,000 บาท จาก บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2490 ภายใต้ชื่อ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด ในปี พ.ศ.2526 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท ด้วยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมถึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท และบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่เป็นอาคารของบริษัทเองเพื่อ รองรับการเติบโตในอนาคต โดยตั้งอยู่ในโครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทไทยพาณิชย์สามัคคี ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 5559100 หรือ โทรสาร: (02) 955-0150-1

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ นี้

 • รับประกันรถยนต์ส่วนบุคคล (110) ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
 • รับประกันซ่อมห้างในเครือ
 • ทุนประกันภัยตั้งแต่ 520,000
 • 660,000 บาท (พิจารณาโดยบริษัทประกันภัย)
 • ทุนประกันไม่ต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์ตกแต่ง (ติดตั้งจากโรงงาน หรือผู้จำหน่ายเท่านั้น)
 • ราคาเบี้ยประกันภัยสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

รายละเอียดความคุ้มครองหลักสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง ไทยพาณิชย์ฯ (ห้าง) – TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 660,000 บาท จาก ไทยพาณิชย์สามัคคี ต้องศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. 1,000,000 บาท/คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน 660,000 บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 660,000 บาท
 • ความเสียหายส่วนแรก (ค่า Deduct) 0 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 x 5 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 100,000 x 5 บาท
 • วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ไทยพาณิชย์ฯ (ห้าง) – TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 660,000 บาท ราคามาตรฐานจากบริษัทไทยพาณิชย์สามัคคี สำหรับ ไทยพาณิชย์ฯ (ห้าง) – TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 660,000 บาท ตามหน้ากรมธรรม์ 19,500.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่านเรา เพียง 18,151.30 บาท (ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าอากร 73.00 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,275.70 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว)

 

สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แพกเกจนี้

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก ประกันภัยรถยนต์ เพื่อ ติดต่อสั่งซื้อไทยพาณิชย์ฯ (ห้าง) – TOYOTA ALTIS อายุรถ 2 ปี ทุน 660,000 บาท ได้ทันที

 

ออกแบบเว็บไซต์ โดย Smart-Run Co., Ltd.